Privacy Beleid

Dit privacybeleid is geldig vanaf 20 juni 2021

 

TBB Real Estate Agency, met zetel Calle Doctor Calatayud Baya, 43. 03724, Moraira (Alicante), ondernemingsnummer X6204003Y, is de eigenaar van deze website. Het gebruik van de www.tbb.realestate erkent de onderstaande en beschreven algemene voorwaarden. Uw acceptatie is absoluut onmisbaar voor het gebruik van de diensten en informatie die hierin worden verstrekt. Als u het er niet mee eens bent, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze Website.

www.tbb.realestate is een online service met als doel het verspreiden van informatie over onroerend goed die geschikt is voor verkoop of aankoop, evenals het onthullen en promoten van hun kenmerken en voorwaarden, inclusief de respectieve prijs.

At TBB Real Estate Agency behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te wijzigen, toe te voegen, bij te werken, gedeeltelijk of volledig te verwijderen. Onder alle omstandigheden de kwaliteit, veiligheid, wettigheid, waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie over hun eigendommen en aanbiedingen op de gepubliceerde website garanderen. U dient regelmatig de pagina van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te raadplegen om te bevestigen dat er updates of wijzigingen zijn aangebracht. Als u niet akkoord gaat met een van deze, dient u deze website niet te gebruiken.

Website gebruik

Gebruikers die de website bezoeken, hebben toegang tot alle inhoud en kunnen deze lezen zonder dat ze gegevens of persoonlijke informatie hoeven te registreren. Alleen geregistreerde gebruikers of met het indienen van ingevulde formulieren voor afspraak van bezoeken of verzoeken om commerciële contacten zullen worden gecontacteerd en geïnformeerd over de eigenschappen en diensten die beschikbaar zijn via het elektronische adres of de telefoon die eerder in eigen formulieren is ingediend. U ontvangt updates en informatie over de diensten en eigendommen die beschikbaar zijn in het TBB Makelaarskantoor, als u eerder in hun registratie- of ingediende formulier communicatie voor dat doel hebt geaccepteerd.

Deze Website, of een van onze diensten, mag niet worden gebruikt:

Voor een reden of doel dat onwettig, lasterlijk, beledigend, schadelijk, beledigend, inbreukmakend op de privacy van een ander of aanstootgevend is;

Op een manier die deze Website of een van onze diensten kan schaden of verstoren, of vreedzaam gebruik door andere gebruikers;

Om virussen of andere kwaadaardige code te verzenden die computerhardware of -software of telecommunicatieapparatuur zou kunnen beschadigen of verstoren;

Op een manier die in het bijzonder TBB Real Estate Agency kan beledigen of anderszins schade berokkenen, illegale, valse, misleidende, bedreigende, kwaadwillige, beledigende, lasterlijke, smadelijke, inbreukmakende op de privacy, schadelijke of nadelige invloed op de afbeelding verzenden of beschikbaar stellen of activiteit van het Makelaarskantoor TBB;

Om enige vorm van commerciële activiteit te promoten, of om informatie of inhoud die aan derden toebehoort en waarover u geen gebruiksrecht hebt, te verzenden of beschikbaar te stellen, zoals inhoud die wordt beschermd door auteursrechten van derden of inhoud die persoonlijke gegevens van derden bevat.

In het algemeen dient de Gebruiker de Website op een verantwoordelijke, voorzichtige en zorgvuldige manier te gebruiken en mag hij de continuïteit of integriteit van de Website niet verstoren of schaden.

TBB Makelaars is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte en/of nalatige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze Website of van de Website zelf, alsmede uit schadelijk of storend gedrag van de Gebruiker.

Informatie en inhoud van deze website

Alle inhoud en informatie die op deze website wordt gepubliceerd, valt onder de verantwoordelijkheid van de TBB Makelaars die waakt over hun waarheidsgetrouwheid en transparantie. Streven naar nuttige, actuele en op de werkelijkheid gebaseerde informatie. Het is echter mogelijk dat deze niet correct of volledig bijgewerkt is. In dit verband kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor acties die worden ondernomen als gevolg van of gebaseerd op informatie die is opgenomen of verstrekt door deze website, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onwettige actie. Door info@tbbrealestategroup.com u kunt ons altijd uw suggesties of errata sturen.

Bij TBB Makelaardij is het recht voorbehouden om de Website, of de inhoud daarvan (inclusief inhoud van eventuele geregistreerde gebruikers), op elk moment en om welke reden dan ook te verplaatsen, wijzigen, verwijderen. U dient daarom een ​​kopie te bewaren van alle inhoud die u op de Website plaatst en die u wilt behouden. Nadat u de inhoud heeft geüpload, kunt u er op elk moment voor kiezen om de inhoud te verwijderen.

Als u uw zorgen over de inhoud op deze site wilt melden, stuur dan rechtstreeks een e-mail naar: info@tbbrealestategroup.com.

Data logging

Het is toegestaan ​​om gegevens te registreren van alle gebruikers die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van informatie of om een ​​bezoek aan een bepaald onroerend goed of dienst hier aangekondigd en gepubliceerd te markeren.

Registratie of het invullen van formulieren is gratis.

Om u te registreren als gebruiker die geïnteresseerd is in een bepaalde aanbieding, eigendom of dienst, moet u het formulier invullen en de gewenste selecteren: afspraak voor bezoek of verzoek om informatie.

De persoonlijke gegevens van elke gebruiker worden bewaard zolang het abonnement en / of de verzoeken van de gebruiker actief zijn, met als doel de aangeboden diensten te verbeteren, zodat ze na het verstrijken gedepersonaliseerd en niet-identificeerbaar zijn.

U mag de gegevens in twijfel trekken en kan verzoeken om verwijdering, rectificatie, actualisering of aanvulling van de gegevens. Deze verzoeken dienen te worden doorgestuurd naar: info@tbbrealestategroup.com.

We raden u aan het privacybeleid van deze website te raadplegen.

Hyperlinks gebruiken

Inhoud op deze website kan hyperlinks bevatten naar andere sites die niet worden beheerd door TBB Real Estate Agency. TBB Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, ook niet die welke toegang geeft tot deze of waarvan toegang is verkregen via onze website.

TBB Makelaardij onderschrijft geen Gelinkte Sites of de producten/diensten die op die Sites worden aangeboden. Inhoud op gelinkte sites kan in de loop van de tijd veranderen. Het wordt aanbevolen om de voorwaarden en het beleid van de gekoppelde sites te controleren.

Door op deze Website een hyperlink naar een externe Website aan te brengen, doet TBB Vastgoed dit te goeder trouw dat deze naast de op de eigen website vermelde relevante informatie ook relevante informatie bevat of kan bevatten. Het bestaan ​​van deze hyperlink impliceert of impliceert niet de herziening en goedkeuring ervan door het TBB Makelaarskantoor - in bepaalde gevallen kan een hyperlink u naar een website leiden die informatie weergeeft die niet overeenkomt met die op onze website of een andere die toebehoort aan TBB Makelaarskantoor of haar dochterondernemingen.

Onze verantwoordelijkheid en contacten

Makelaar TBB is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of specifieke schade of enige andere gevolgen die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze Website, of enige informatie die daarop staat. Desalniettemin zijn we beschikbaar om met u de implicaties te bespreken van elke vraag die zich kan voordoen, en u dient contact met ons op te nemen via onze website op: www.tbb.realestate, via het adres Calle Doctor Calatayud Baya, 43, 03724, Moraira (Alicante) vanaf onze telefoon (+34) 622 88 22 89, of via het e-mailadres info@tbbrealestategroup.com.

Door toegang te krijgen tot ons contactgedeelte, accepteert u dat de informatie die u ons via dit contact verstrekt, TBB Real Estate Agency is, die deze mag gebruiken in de voorwaarden die zij het meest geschikt acht, en in geen geval zal er enig recht of betaling zijn in zijn gunst voor dergelijk gebruik.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zijn alle garanties, expliciete of impliciete, kosten of garanties, verklaringen en andere voorwaarden van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of onderwerpen die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit enig recht of rechtsmiddel, of enige garantie, of andere voorwaarde of voorwaarde uit, beperkt of wijzigt enig recht of rechtsmiddel, of enige andere voorwaarde of voorwaarde, geïmpliceerd of opgelegd door enige wet die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt. Dit kan wetgeving op het gebied van consumentenrechten op Spaans grondgebied omvatten, die garanties bevat die consumenten van goederen en diensten in bepaalde omstandigheden beschermen.

De aansprakelijkheid van de ene partij jegens de andere wordt verminderd voor zover het handelen of nalaten van de andere partij, of dat van een derde, bijdraagt ​​aan of aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid.

Hoewel we de bijbehorende acties ondernemen om deze website vrij te houden van computervirussen of andere schadelijke codering, kunnen we niet garanderen dat dit het geval is. Gebruik daarom actuele beveiligingssoftware om uw computer tegen dergelijke schadelijke software te beschermen.

Hoewel we alle redelijke commerciële inspanningen leveren om deze website beschikbaar te houden, kunnen we niet garanderen dat deze permanent toegankelijk of beschikbaar zal zijn of dat de toegang ononderbroken of foutloos is.

TBB Makelaardij is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Het respecteert de privacy van alle gebruikers en verbindt zich ertoe alle informatie die door elke gebruiker wordt verstrekt te beschermen in overeenstemming met de huidige nationale en communautaire wetgeving.

Alle gebruikers kunnen door deze website bladeren zonder enige verplichting om een ​​gegevensrecord aan te maken of in te dienen. Als u bij het indienen van uw gegevens nieuws, campagnes of andere met betrekking tot onroerend goed of onze diensten wilt ontvangen naast de door u gevraagde commerciële communicatie, vragen wij u akkoord te gaan met de verzending ervan.

Het verstrekken van persoonsgegevens is alleen nodig voor het doen van een bezoek, een informatieverzoek of een contactverzoek en is altijd wettelijk gegarandeerd het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van eventueel verstrekte gegevens. dat recht kan te allen tijde schriftelijk per e-mail worden uitgeoefend info@tbbrealestategroup.com of door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken.

Data logging

Wij verzamelen persoonlijke informatie door het vrijwillig invullen van de daarvoor bestemde formulieren voor afspraak van bezoeken, verzoeken om informatie over onroerend goed of diensten en verzoeken om contact.

Door contact met ons op te nemen via e-mail, abonneren op gratis informatie, dwingt ons om uw e-mailadres, naam en andere specifieke persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen, meestal vertaald door naam en contactnummer.

Door gevoelige persoonsgegevens te vragen, zullen we ervoor zorgen dat de verzameling en het gebruik ervan plaatsvinden in strikte overeenstemming met de wet die van toepassing is op het verzamelen en beschermen van gegevens. Als we uw persoonlijke gegevens buiten de oorspronkelijke doeleinden willen gebruiken, zullen we om uw toestemming vragen. U kunt ervoor kiezen om deze toestemming vooraf te geven op het moment van de initiële gegevensverzameling.

Gegevens worden automatisch verzameld

De domeinen en IP-adressen van bezoekers worden automatisch geregistreerd. Deze informatie identificeert niet de gebruiker, maar alleen de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Deze gegevens worden wereldwijd geanalyseerd om te zien waar ter wereld de site wordt gebruikt om de dekking ervan te garanderen, waardoor onze service aan de gebruiker kan worden verbeterd. De persoonlijke gegevens van elke gebruiker worden in dit proces niet verzameld en geanalyseerd.

Bewaring van gegevens

De gegevens worden bewaard terwijl het abonnement van de gebruiker actief is, met als doel de aangeboden diensten te verbeteren, zodat deze na het verlopen ervan gedepersonaliseerd en niet identificeerbaar zijn. Aanvullende informatie over u wordt verzameld naast de hierboven vermelde voor contractuele doeleinden naast de activiteit makelaardij in onroerend goed.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Neem contact met ons op via e-mail om opheldering te vragen over de toegang tot persoonlijke gegevens of om problemen met betrekking tot het gegevensprivacybeleid te verduidelijken, zoals toegepast in het TBB Real Estate Agency. info@tbbrealestategroup.com, of gebruik het volgende postadres: Calle Doctor Calatayud Baya, 43, 03724, Moraira (Alicante). We zullen u binnen maximaal 40 dagen na uw verzoek voor deze site een kopie verstrekken van de persoonlijke gegevens die we over u hebben; hiervoor is een legitimatiebewijs vereist. U mag de gegevens opvragen en, indien van toepassing, u: de gegevens verwijderen, corrigeren, wijzigen of aanvullen. We behouden ons het recht voor om te weigeren een kopie van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verstrekken, wat ons verplicht om die beslissing te rechtvaardigen. De gebruiker kan onze beslissing om te weigeren een kopie van uw persoonlijke gegevens te verstrekken, betwisten.

Openbaring en keuze van bezoeker

De gebruiker kan het abonnement op zijn registratie op elk moment beëindigen, dit is een eenvoudig proces. Door uw persoonlijke gegevens vanaf het begin te verstrekken, zullen we u voorzien van de procedures voor uw annulering, hetzij via een link of door het verstrekken van een e-mailadres. Door de persoonsgegevens van de gebruiker te verstrekken voor andere doeleinden dan aangegeven, bieden wij de gebruiker de mogelijkheid om vooraf toestemming te geven.

Veiligheid

Beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen zijn geïmplementeerd om persoonsgegevens onder ons beheer te beschermen, die volledig in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming, passend bij het rechtsgebied dat op de site van toepassing is. De veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, ongeautoriseerde modificaties en onwettige vernietiging of verlies te voorkomen

Privacy Compliance / Compliance

Ons privacybeleid is in overeenstemming met alle Spaanse nationale wetten en vereisten voor gebruikersprivacy. De Spaanse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website. Spanje is momenteel onderworpen aan de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten.

De wetgeving inzake gegevensbescherming is onderhevig aan herziening en we raden u daarom aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. Voor indicatieve doeleinden kunt u de website raadplegen www.boe.es. Deze website is in overeenstemming met de nationale en communautaire wetgeving.

hyperlinks

De websites van TBB Makelaars kunnen voor uw gemak en informatie links naar externe sites bevatten. Door toegang te krijgen tot deze links verlaat u het TBB Makelaarskantoor, zodat het TBB Makelaarskantoor:

heeft geen controle over dergelijke websites of hun privacybeleid, dat kan verschillen van dat van TBB Real Estate Agency;

onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet. Het Privacy Statement van persoonsgegevens van TBB Makelaars die door de gebruiker aan TBB Makelaars kunnen worden verstrekt

We raden u aan om het privacybeleid van elk bedrijf te lezen voordat u uw persoonlijke informatie verstrekt. Sommige externe bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke informatie te delen met TBB Real Estate Agency, dus dit delen zal worden beheerst door het privacybeleid van dat bedrijf.

Zoeken

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk